COURTESY BY

SYED MAZHAR ALI ZAIDI

 

DASTA-E-MOHAMADI (INTEYKHAB)

                   

                                                                       CLICK HERE TO LISTEN FULL CASSETTE

 

1. SAJJAD MAIN ZAINAB HOON 2.  ASSALAM AI GHARIB
3. BABA DAR LAGTA HA 4.  BAN JAI NA MAUT
5. HUSSAIN AS AAP HAI 6.  HUSSAIN IN NAMA
7. HUSSAINI FOJ KA SALAR HO 8.  MUJA CHADAR LA DE
9. MUNJA MAULA SAIN ALI A.S 10.   SHAM AAIA
11.  YA IMAM YA IMAM ALAJAL